Odborné exkurze

Jsme přesvědčení, že nelze lépe zprostředkovat informace než formou autentického zážitku.

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Odborné exkurze jsou cesty za zkušenostmi

Žádný dokument, prezentace či propagační materiál nemůže nahradit autentickou zkušenost. To samozřejmě platí také v oblasti plánování regionálního rozvoje.

Při koupi nového auta je obvyklé absolvovat testovací jízdu, při koupi domu zase detailní prohlídku s odborníkem. Pokud však stojíte před rozhodnutím, které může nezvratně změnit charakter území nebo si nejste jistí, zda je realizace nějakého projektu tím pravým, pak může osobní autentická zkušenost velmi pomoci.

Trasu a program volíme s důrazem na co největší pestrost vašich dojmů a s cílem dosáhnout skutečně autentického prožitku. Dbáme na odbornost po stránce sociálně ekonomické, demografické a kulturně politické.  

Dáváme přednost menším skupinám do 15 osob, hromadné a aktivní dopravě, setkání s místními a přátelskému přístupu v terénu. Výklad je vždy přizpůsoben kontextu konkrétního místa a času. Vycházíme z celoživotního i pracovního organizování různých druhů průzkumů krajiny.

V této oblasti nabízíme:

Vytvoření exkurze a odborného programu na míru.

Autentickou zkušenost a vzdělání formou prožitku.

Naše exkurze a odborné programy se zaměřují zejména na tyto oblasti

V nabídce
  • Mnichov
  • Kodaň a Aarhus
  • Amsterdam a Utrecht
  • Hamburg a Rotterdam
  • Ljubljana a Maribor
  • Sevilla
  • Ostrava a Trnava

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Udržitelný turismus
Udržitelný turismus

Udržitelný cestovní ruch

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Participace
Participace

Participace

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Destinační marketing
Destinační marketing

Destinační marketing

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top