Socgeo — Sociálně geografické studio

Pomáháme zástupcům obcí naplnit strategické plány v oblasti regionálního rozvoje

Zavádíme k životu trendy v oblastech cestovního ruchu, mobility, odpadového hospodářství, energetiky či zelené infrastruktury za účelem udržení a zvýšení odolnosti i kvality života v obci.

Pracujeme s respektem a pokorou k prostředí, obyvatelům, kulturním hodnotám i přírodním zdrojům.

co přesně děláme? →

Pojďte kousek cesty s námi

Kdo jsme? →

Je pro vás důležité, s kým pracujete?

Pomáháme vám připravit se na budoucnost

Díky sociálně geografickému přístupu dokážeme objevit a pojmenovat vztahy v území a dál s nimi pracovat.

Komu je určena naše nabídka

ico místní samosprávy
Místním samosprávám a obcím
ico instituce
Institucím
ico podnikatelské subjekty
Podnikatelským subjektům
ico aktéři regionálního rozvoje
Aktérům regionálního rozvoje

Nabízíme podporu při plnění vašich vlastních strategických plánů. 

Žijeme v současných trendech a pomáháme je implementovat do konkrétního území.

Poskytujeme procesní, expertní i technickou pomoc zaměřenou na udržitelný rozvoj lokalit i celých regionů.

Cílem je zajištění jejich odolnosti a schopnosti obstát v dynamicky se měnících přírodních, společenských a ekonomických podmínkách.

Regionální rozvoj

Regionální rozvoj, jak ho chápeme

Hlavním měřítkem úspěchu by nemělo být množství proinvestovaných prostředků, nebo markantní změna prostoru - ale naopak, snaha o co největší využití stávajícího přírodního, kulturního a lidského potenciálu.

Nabízíme vám dlouhodobou spolupráci a partnerství při řešení odolného rozvoje území

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Náš sociálně geografický přístup je unikátní

Protože využíváme již existující prvky a hodnoty v prostoru.

Dáváme jim vyšší kvalitu, za předpokladu, že celek musí být vždy více než součet částí, které ho tvoří.

Partneři SocGeo studia

CIVINET Česká a Slovenská republika
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Podpora cílů rozvoje
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Loxper
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
XTOPIX
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Informační kancelář OSN v Praze
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top