Socgeo — Sociálně geografické studio

Pomáháme zástupcům obcí naplnit strategické plány v oblasti regionálního rozvoje

Zavádíme k životu trendy v oblastech cestovního ruchu, mobility, odpadového hospodářství, energetiky či zelené infrastruktury za účelem udržení a zvýšení odolnosti i kvality života v obci.

Pracujeme s respektem a pokorou k prostředí, obyvatelům, kulturním hodnotám i přírodním zdrojům.

co přesně děláme? →

Pojďte kousek cesty s námi

Kdo jsme? →

Je pro vás důležité, s kým pracujete?

Pomáháme vám připravit se na budoucnost

Díky sociálně geografickému přístupu dokážeme objevit a pojmenovat vztahy v území a dál s nimi pracovat.

Komu je určena naše nabídka

ico místní samosprávy
Místním samosprávám a obcím
ico instituce
Institucím
Podnikatelským subjektům
ico aktéři regionálního rozvoje
Aktérům regionálního rozvoje

Nabízíme podporu při plnění vašich vlastních strategických plánů. 

Žijeme v současných trendech a pomáháme je implementovat do konkrétního území.

Poskytujeme procesní, expertní i technickou pomoc zaměřenou na udržitelný rozvoj lokalit i celých regionů.

Cílem je zajištění jejich odolnosti a schopnosti obstát v dynamicky se měnících přírodních, společenských a ekonomických podmínkách.

Regionální rozvoj

Regionální rozvoj, jak ho chápeme

Hlavním měřítkem úspěchu by nemělo být množství proinvestovaných prostředků, nebo markantní změna prostoru - ale naopak, snaha o co největší využití stávajícího přírodního, kulturního a lidského potenciálu.

Nabízíme vám dlouhodobou spolupráci a partnerství při řešení odolného rozvoje území

Participace
Participace

Participace

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Náš sociálně geografický přístup je unikátní

Protože využíváme již existující prvky a hodnoty v prostoru.

Dáváme jim vyšší kvalitu, za předpokladu, že celek musí být vždy více než součet částí, které ho tvoří.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top