Participace

Ptejme se těch, kteří místo znají nejlépe.

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Proč?

Zapojení obyvatel, místních komunit a důležitých aktérů do plánování rozvoje měst a obcí se ukazuje jako stále potřebnější článek v každém procesu, který má vést ke zlepšování jejich prostředí a tím i života v nich. Kdo lépe než ti, kteří v místě žijí, dokáží dát zpětnou vazbu, která pomůže plánovat rozvoj udržitelně a v souladu s místem i potřebami zdejších obyvatel.

Obce a jejich samosprávy si stále častěji uvědomují, že zapojování veřejnosti do rozhodování o jejich budoucnosti buduje větší důvěru mezi lidmi i směrem k úřadům a institucím, zlepšuje sociální klima v obci a tím celkově přispívá k vyšší kvalitě života.

Dobře nastavená spolupráce a vzájemná komunikace na ose občané - politici - veřejný i soukromý sektor je pro vedení obcí klíčová a umožňuje nejen získávání podnětů k plánování a rozvoji, ale zároveň i potřebnou podporu při realizaci schválených záměrů. Jejich včasné projednání s aktéry, kterým je tak umožněno vyjádřit svůj názor nebo doporučení či případně ovlivnit výslednou podobu, pak zvyšuje šanci, že se podaří záměry dobře a bez zbytečných odkladů zrealizovat.

Jak?

Získávání zpětné vazby od místních - jednotlivců, ale i spolků, podnikatelů či dalších institucí musí být odborně nastaveno a řízeno tak, aby byla kvalitní a strukturovaná a její výsledky se daly využít v analýze situace i následných doporučeních. Konkrétní způsob zapojení občanů nebo-li participaci nastavíme na míru dané obci, její velikosti a dalším specifikům.

Dokážeme zajistit klasické nástroje partipace, v případě potřeby i v kombinaci s elektronickými nástroji e-participace.

 • Participační setkání - osobní moderované setkání s veřejností nad diskutovanou problematikou.
 • Práce s důležitými aktéry - hloubkové rozhovory a další formy zapojení místních důležitých aktérů.
 • Pocitové mapy - geo-participativní elektronický nástroj umožňující získat zpětnou vazbu od obvyvatel týkající se kvality životy v obci formou označení konkrétních míst, tras či území včetně jejich ohodnocení.
 • Sociologické on-line průzkumy - sociologický nástroj k získání základního přehledu o názorech či postojích občanů týkající se určité problematiky.
 • Komunikace směrem k veřejnosti - nedílnou součástí participativních procesů je vhodně nastavená a vedená komunikace k veřejnosti, nezbytná pro úspěšnost celého procesu.
 • Občanské projekty ve veřejném prostoru - i to je možná forma zapojení veřejnosti do rozvoje obce v případě, kdy sami obyvatelé mají chuť se zapojit svými vlastními silami do např. zvelebování veřejného prostoru či úprav zanedbané části obce.
Dává velký smysl se v pravý čas a správným způsobem ptát těch, kdo by měli být tázáni, protože svoji obec znají a žijí v ní.

V této oblasti nabízíme:

 • Participace související s tvorbou strategického plánu.
 • Participační setkání nad aktuálním řešeným problémem v obci.
 • Rozhovory s klíčovými aktéry na dané téma v obci.
 • Využití pocitových map při analýze problémových míst v obci.
 • Vedení či přípravu dalších setkání s obyvateli včetně nastavení občanských projektů v obci.
 • Sociologický průzkum jako součást analytické části řešení konkrétní problematiky v obci.
 • Nastavení a vedení komunikace s občany v konkrétní problematice.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Destinační marketing
Destinační marketing

Destinační marketing

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Udržitelný turismus
Udržitelný turismus

Udržitelný cestovní ruch

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Spolupracujeme / Klienti

architekti

XTOPIXXTOPIX
Landa RuhmkorfLanda Ruhmkorf
DebytDebyt

instituce

CIVINETCIVINET
CzechtourismCzechtourism
Informační kancelář OSN v PrazeInformační kancelář OSN v Praze
Institut InproInstitut Inpro
LoxperLoxper
MAPPAMAPPA
Správa železnicSpráva železnic

média

CityOneCityOne
eArch.czeArch.cz

development

NOHONOHO

univerzity

Ostravská univerzitaOstravská univerzita
České vysoké učení technické v PrazeČeské vysoké učení technické v Praze

nevládní organizace

Arch For PeopleArch For People
Dutch Cycling EmbassyDutch Cycling Embassy
Pocitové mapyPocitové mapy
Pěšky městemPěšky městem
Via CzechiaVia Czechia

obce

Město AšMěsto Aš
SOPM Sdružení obcí povodí MorávkySOPM Sdružení obcí povodí Morávky
obec Bitozevesobec Bitozeves
obec Hodslaviceobec Hodslavice
obec Občovobec Občov
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top