Destinační marketing

Regionální rozvoj v praxi

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Správný marketingový mix aneb jak říct lidem, aby k vám přijeli?

Dlouhodobě zaběhnuté postupy marketingových strategií jsou častou překážkou pro kreativní prezentaci obce, co by turistické destinace či místa k životu.

V závislosti na rostoucích cenách nemovitostí se mění vnímání mimoměstského způsobu života. Roste poptávka po trvalém bydlení v destinacích, které byly dříve považovány za periferní a atraktivní pouze pro rekreaci. Mění se i možnosti práce na dálku.

Proměnily se potřeby obyvatel po kvalitě veřejného prostoru doma i v cílové destinaci.

Destinační marketing regionálního rozvoje obce již není jen o turismu, ale bude hrát důležitou roli v přilákání nových obyvatel na své území a o jeho kvalitní udržení v něm.

Obec, která strategicky buduje atraktivitu svého území se tím připravuje na budoucnost a zvyšuje své možnosti v ní obstát. Přilákat do obce život a umět jej správně distribuovat v prostoru je klíčem k odolné budoucnosti.

Čas drahých veletržních setkání i lidových nápadů jak na sebe upozornit je nahrazen efektivní a cílenou propagací strategických záměrů obce či mikroregionu.

Je třeba řešit motivace příjezdů, rozložení různých cílových skupin v čase, jejich zónovitost v prostoru, distribuci mezi body zájmu, dopravní, emisní, odpadové nebo energetické zatížení a jiné aspekty.

Klíčem k úspěšné propagaci kraje či záměru je know-how a marketingový mix zacílený na požadované publikum.

Zásadní je tvořit takovou značku místa, která odráží jeho komplexnost a atraktivitu.

Je ovšem nutné myslet na šetrnost rozvoje, s ohledem na všechny zdroje daného území.

Máme mnohaleté zkušenosti v tvorbě trendů v cestovním ruchu a zároveň spolupracujeme s dalšími specialisty na marketing.

V této oblasti nabízíme:

  • Vytvoření koncepce budování smysluplného turismu a způsobu jeho propagace.
  • Zhodnocení současného přístupu k budování značky místa a obce.
  • SocGeo analýzu a vytvoření návrhu strategie budování turismu.
  • Konzultaci i zajištění propagace obce, destinace či bodu zájmu.
  • Dlouhodobou spolupráci při rozvoji přístupu k budování značky místa a obce.
  • Workshop úspěšné tvorby destinačního marketingu.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Udržitelný turismus
Udržitelný turismus

Udržitelný cestovní ruch

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top