Aktivní mobilita

Světové metropole přehodnocují přístup k dopravě.

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Aktivní mobilita je důležitou součástí dneška

Pokud má dojít k naplnění strategií k snížení množství emisí CO2, je třeba přehodnotit priority a výše rozpočtu pro jednotlivé segmenty dopravy.  

Cílem je zajištění plynulosti, bezpečnosti a inkluze v dopravě na všech úrovních s upřednostňováním těch, které minimálně poškozují životní prostředí.  

Nástrojů k dosažení uhlíkové neutrality je mnoho.

Snížení rychlosti provozu, nový přístup k politice parkování, rozvoj plynulosti a bezpečnosti na cykloinfrastruktuře, její provázanost na cyklodálnice, sdílená motorová i bezmotorová mobilita jako služba, nebo přeměna veřejného prostoru z parkovišť na místa pro veřejný život.

Nechceme vás přesvědčovat, že to má smysl. Naším úkolem je s vámi pracovat na jeho rozvoji.  

Veřejná podpora aktivní mobility je první krok. Pro ty další je žádoucí především změna přístupu politické reprezentace měst.

Již není přípustné rozvoj mikro mobility považovat za politické rozhodnutí, ale je třeba pracovat na rozvoji opatření pro nárůst ekonomických benefitů i kvality života v obci.

V této oblasti nabízíme:

  • Konzultace dopravního experta s možnou další spoluprací.
  • Implementaci na datech založeného rozvoje mikromobility.
  • Implementaci rozvoje aktivní a sdílené mobility.
  • Tématickou odbornou exkurzi – Dánsko, Nizozemí, Německo, Sevilla.
  • Získání dotací pro vaši obec pro rozvoj mikromobility.
  • Dodání servisního mobiliáře k cykloinfrastruktuře.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Destinační marketing
Destinační marketing

Destinační marketing

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Participace
Participace

Participace

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top