SocGeo analýza

Sociálně geografický průzkum příležitostí v prostoru

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Sociálně geografická analýza 

Co to je?

Podstata naší činnosti spočívá v sociálně geografickém přístupu k regionálnímu rozvoji území. Ten byl dlouhou dobu ve veřejném prostoru opomíjený, především z důvodu nedostatku odborníků se schopností komplexního přístupu k rozvoji udržitelných a odolných regionů.

Hlavním cílem SocGeo analýzy je kritické zhodnocení strategických plánů rozvoje území a využití potenciálů vazeb v prostoru.

Analýzu tvoříme na místě na základě strategických dokumentů obce či mikroregionu, územně analytických podkladů, s využitím GIS analýz, statistických dat a ekonomických modelů. Pracujeme přitom i s místní komunitou a důležitými aktéry, v případě potřeb realizujeme sociologické průzkumy, hloubkové rozhovory či participační setkání.

SocGeo přístup k regionálnímu rozvoji je založen na nepřetěžování prostoru vznikem nových atraktivit, ale využití již existujícího potenciálu prvků, vazeb a infrastruktury v krajině.
Proč by vás to mělo zajímat?

Každé území se musí udržovat a rozvíjet s důrazem na zachování všech hodnot tak, aby změny byly ku prospěchu každé skupiny obyvatel. Současných i budoucích, žijících zde trvale či krátkodobě. Odpovědný a odolný region je tvořen právě pro ně.

V rámci světa i ČR bude docházet k stále větší mobilitě i migracím nejen v rámci regionů. Odchod obyvatelstva za příležitostmi a odliv zájmu investorů může postihnout zejména obce, které jsou v regionálním rozvoji nepřipravené svým obyvatelům nastavit kvalitní životní podmínky. Naopak připravené regiony mohou zájem o dosídlení pro obyvatele zvyšovat.

Svět se mění a musíme využít každé možnosti, abychom v něm byli schopni vytvářet podmínky pro odolnou kvalitu života v místech, kde to máme rádi.

SocGeo analýzu Vám doporučujeme realizovat pro zviditelnění nebo odhalení stávajícího potenciálu vašeho území.

Jedná se o první nezávazný krok na dlouhé cestě k vytvoření odolného a úspěšného regionu.

V této oblasti nabízíme:

  • Přednášku odhalující sociálně geografické vztahy a vazby ve vašem regionu.
  • SocGeo analýzu cestovního ruchu.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Destinační marketing
Destinační marketing

Destinační marketing

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Partneři SocGeo studia

Navzdory
Skupina nadšenců do up-cyclingu, která svou kreativitou vzdoruje neefektivnímu nakládání s odpady.
XTOPIX
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Podpora cílů rozvoje
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Loxper
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
CIVINET Česká a Slovenská republika
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Informační kancelář OSN v Praze
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top