SocGeo analýza

Sociálně geografický průzkum příležitostí v prostoru

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Sociálně geografická a GIS analýza 

Co to je?

Podstata naší činnosti spočívá v sociálně geografickém přístupu k regionálnímu rozvoji území. Ten byl dlouhou dobu ve veřejném prostoru opomíjený, především z důvodu nedostatku odborníků se schopností komplexního přístupu k rozvoji udržitelných a odolných regionů.

Hlavním cílem SocGeo analýzy je kritické zhodnocení strategických plánů rozvoje území a využití potenciálů vazeb v prostoru.

Hlavním cílem GIS analýzy je vytvoření daty podloženého materiálu pro kvalifikovaná rozhodnutí.

Analýzu tvoříme na místě na základě strategických dokumentů obce či mikroregionu, územně analytických podkladů, s využitím GIS analýz velkých dat, statistických dat a ekonomických modelů. Pracujeme přitom i s místní komunitou a důležitými aktéry, v případě potřeb realizujeme sociologické průzkumy, hloubkové rozhovory či participační setkání.

SocGeo přístup k regionálnímu rozvoji je založen na nepřetěžování prostoru vznikem nových atraktivit, ale využití již existujícího potenciálu prvků, vazeb a infrastruktury v krajině.
Proč by vás to mělo zajímat?

Každé území se musí udržovat a rozvíjet s důrazem na zachování všech hodnot tak, aby změny byly ku prospěchu každé skupiny obyvatel. Současných i budoucích, žijících zde trvale či krátkodobě. Odpovědný a odolný region je tvořen právě pro ně.

V rámci světa i ČR bude docházet k stále větší mobilitě i migracím nejen v rámci regionů. Odchod obyvatelstva za příležitostmi a odliv zájmu investorů může postihnout zejména obce, které jsou v regionálním rozvoji nepřipravené svým obyvatelům nastavit kvalitní životní podmínky. Naopak připravené regiony mohou zájem o dosídlení pro obyvatele zvyšovat.

Svět se mění a musíme využít každé možnosti, abychom v něm byli schopni vytvářet podmínky pro odolnou kvalitu života v místech, kde to máme rádi.

SocGeo či GIS analýzu Vám doporučujeme realizovat pro lepší identifikaci aktuálních problémů nebo odhalení stávajícího potenciálu vašeho území.

Jedná se o první nezávazný krok na dlouhé cestě k vytvoření odolného a úspěšného regionu.

V této oblasti nabízíme:

  • Analýzu využitelnosti.
  • Analýzu potenciálů v cestovním ruchu.
  • GIS analýzu dle zadání.
  • Analýza prostorových vazeb pro potřeby cestovního ruchu.
  • Analýzy rozvoje v kombinaci s GIS a participativními metodami.
  • .

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Destinační marketing
Destinační marketing

Destinační marketing

Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.

Udržitelný turismus
Udržitelný turismus

Udržitelný cestovní ruch

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top