Udržitelný cestovní ruch

Cestovní ruch má napomáhat rozvíjet kvalitu života v obci a přinést autentický prožitek.

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Udržitelný / Positivní / Šetrný cestovní ruch

Proč?

Celosvětový masivní nárůst mobility obyvatelstva orientovaný osobním zájmem začal formovat cestovní ruch dle nových pravidel. Svět se zmenšil, zpřístupnil a podlehl reklamní medializaci a zmasovění. Mnoho destinací začalo čelit fenoménu “overtourismu”, kde místní obyvatelé považují turismus za rušivý jev.  Toto není jen záležitost Benátek či Barcelony, ale i konkrétních míst v ČR, možná i ve vaší obci.

V roce 2020 však došlo k drastickému propadu mezinárodních příjezdů o 74% (cca 1 mld. turistů). To způsobilo existenční potíže mnoha lidem, jejichž obživa je závislá na cestovním ruchu.   

Díky poklesu výjezdního turismu do zahraničí, máme příležitost udržet finanční prostředky obyvatel určených na dovolenou v rámci ČR a investovat tak do podpory místních ekonomik.

Jak?
Je třeba začít nacházet nové pohledy a uvést v život nové přístupy k věci. Někdy pro samé stromy nevidíme les a pohled nezaujatých odborníků vám odkryje možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu ve vaší obci.

Primárně vycházíme z již schváleného strategického plánu vaší obce.

Budoucnost cestovního ruchu je spojena s dosažením následujících cílů:

  • Zlepšit kvalitu života a maximalizovat hospodářský přínos pro místní komunitu.
  • Chránit místní bohatství - přírodní i kulturní - neboť právě kvůli němu turisté přijíždějí.
  • Povýšit zážitek návštěvníků na novou úroveň, překvapit, inovovat, nabídnout něco, co ostatní nemají.

Tvoříme cestovní ruch, ve kterém jsou všechny tyto cíle zohledněny.

Zapojení těchto cílů do praxe a jejich konkrétní formy jsme zkoumali ve všech koutech České republiky, Evropy, v Himálaji, Patagonii, Mongolsku, Rusku, Maroku, na Blízkém východě, v Ohňové zemi, na Kavkaze i pod ním, na ostrovech v Atlantiku, u etnických skupin v biotopech Jihovýchodní Asie i u indiánských kmenů v pralesích Latinské Ameriky. Naše globální zkušenosti chceme využít a nabídnout při podpoře "rozvoje" lokálnosti.

Cestovní ruch je křehké odvětví hospodářství, řídící se jasnými pravidly, se kterými je potřeba aktivně pracovat.

Sociokulturní hodnotou fenoménu turismu je možnost porozumění mezi lidmi i národy. Pojďme ji aktivně tvořit.

V této oblasti nabízíme:

  • Poradenství v oblasti cestovního ruchu
  • Konzultace tvorby CR dle strategických dokumentů obce
  • Tvorbu plánu rozvoje cestovního ruchu
  • Transformaci turismu místa dle výše uvedených hodnot

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top