Udržitelný cestovní ruch

Cestovní ruch má napomáhat rozvíjet kvalitu života v obci a přinést autentický prožitek.

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Udržitelný cestovní ruch

Proč?

Celosvětový masivní nárůst mobility obyvatelstva orientovaný osobním zájmem začal formovat cestovní ruch dle nových pravidel. Svět se zmenšil, zpřístupnil a podlehl reklamní medializaci a zmasovění. Mnoho destinací začalo čelit fenoménu “overtourismu”, kde místní obyvatelé považují turismus za rušivý jev.  Toto není jen záležitost Benátek či Barcelony, ale i konkrétních míst v ČR, možná i ve vaší obci.

V roce 2020 však došlo k drastickému propadu mezinárodních příjezdů o 74% (cca 1 mld. turistů). To způsobilo existenční potíže mnoha lidem, jejichž obživa je závislá na cestovním ruchu.  

Světová organizace cestovního ruchu předpokládá, že ke stavu před rokem 2020 se vrátíme až za mnoho let a možná už nikdy.  

Díky poklesu výjezdního turismu do zahraničí, máme příležitost udržet finanční prostředky obyvatel určených na dovolenou v rámci ČR a investovat tak do podpory místních ekonomik.

Jak?
Je třeba začít nacházet nové pohledy a uvést v život nové přístupy k věci. Někdy pro samé stromy nevidíme les a pohled nezaujatých odborníků vám odkryje možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu ve vaší obci.

Primárně vycházíme z již schváleného strategického plánu vaší obce.

Budoucnost cestovního ruchu je spojena s dosažením následujících cílů:

  • Zlepšit kvalitu života a maximalizovat hospodářský přínos pro místní komunitu.
  • Chránit místní bohatství - přírodní i kulturní - neboť právě kvůli němu turisté přijíždějí.
  • Povýšit zážitek návštěvníků na novou úroveň, překvapit, inovovat, nabídnout něco, co ostatní nemají.

Tvoříme cestovní ruch, ve kterém jsou všechny tyto cíle zohledněny.

Zapojení těchto cílů do praxe a jejich konkrétní formy jsme zkoumali ve všech koutech České republiky, Evropy, v Himálaji, Patagonii, Mongolsku, Rusku, Maroku, na Blízkém východě, v Ohňové zemi, na Kavkaze i pod ním, na ostrovech v Atlantiku, u etnických skupin v biotopech Jihovýchodní Asie i u indiánských kmenů v pralesích Latinské Ameriky. Naše globální zkušenosti chceme využít a nabídnout při podpoře "rozvoje" lokálnosti.

Cestovní ruch je křehké odvětví hospodářství, řídící se jasnými pravidly, se kterými je potřeba aktivně pracovat.

Sociokulturní hodnotou fenoménu turismu je možnost porozumění mezi lidmi i národy. Pojďme ji aktivně tvořit.

V této oblasti nabízíme:

  • Přednášku na téma Udržitelný cestovní ruch a nové trendy cestování.
  • Konzultace opatření dle strategických dokumentů obce.
  • Analýzu stavu cestovního ruchu s návrhem možností rozvoje.
  • Tvorbu vize transformace turismu dle výše uvedených hodnot.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Participace
Participace

Participace

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Vodní hospodářství
Vodní hospodářství

Voda a krajina

Pokrývá 70% povrchu země, ze 70% tvoří lidské tělo. Jsme na vodě závislí. Přesto se vody z území zbavujeme a znehodnocujeme ji.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top