Sociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektů

Aktualizováno

5.5.2023

Sociálně geografický přístup je způsob zkoumání a analýzy lidských společností a jejich vztahu k prostoru. Tento přístup kombinuje prvky sociologie, geografie a dalších společenských věd, a zaměřuje se na způsoby, jakými lidé organizují, vnímají a interagují s prostředím, ve kterém žijí.

Sociálně geografický přístup se mimo jiné zabývá prostorovým uspořádáním sídel, migrací, kulturní rozmanitost, sociální nerovností, identitou, atd.

Sociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektůSociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektů

Zkoumá, jak společnost vytváří, transformuje a užívá prostor a jak prostor ovlivňuje chování, vztahy a životní podmínky lidí. Sociálně geografický přístup se také zabývá vztahem mezi společností a prostředím, včetně ekologických, ekonomických a politických aspektů.

Mezi metody sociálně geografického přístupu patří analýza prostorových vazeb, kvantitativní a kvalitativní výzkum, analýza velkých dat, využití geografických informačních systémů (GIS), participativní metody.

Velmi často realizujeme geografické dostupnostní analýzy s preferencí cest, analyzujeme a navrhujeme rozmístění prvků veřejné vybavenosti. Využíváme i nové analytické metody jako je Space Syntax nebo Place Syntax, atd.

Tento přístup je často používán ve výzkumu a analýze urbanizace, regionálního rozvoje, sociálních sítí, kulturního dědictví, mobility, prostorové spravedlnosti a dalších společenských a prostorových jevů.

Lze využít sociálně geografický přístup v architektuře a návrzích na funkční využití budov i celých lokalit?

Ano, sociálně geografický přístup může posloužit v architektuře a navrhování funkčnosti míst jako užitečný nástroj pro lepší porozumění sociálních a prostorových aspektů lidských společností a jejich interakcí s prostředím.

Tento přístup poskytne starostům, architektům, urbanistům, a dalším odborníkům v oblasti prostorového plánování a navrhování užitečné perspektivy a nástroje pro analýzu, hodnocení a tvorbu prostředí, která jsou citlivá na sociální potřeby a preference komunit.

Sociálně geografický přístup je uplatněn například při analýze prostorového uspořádání městských čtvrtí s ohledem na sociální struktury a vztahy mezi lidmi, studiu mobility a dopravy ve městech a jejím vlivu na sociální začleňování, zkoumání vztahu mezi místem a identitou obyvatel a analýze sociálních nerovností ve vývoji urbanistických projektů.

Tímto způsobem sociálně geografický přístup přispívá k navrhování prostředí, která jsou inkluzivní, udržitelné a zohledňují potřeby a perspektivy různých sociálních skupin.

Náš SocGeo přístup zahrnuje zapojení komunit i občanů do procesu navrhování a rozhodování - služby participace, což může vést k vytváření prostředí, která jsou více odpovídající potřebám a preferencím obyvatel. To zahrnuje např. participativní plánování, které zapojuje místní obyvatele do tvorby urbanistických a architektonických projektů, a umožňuje jim sdílet své znalosti, zkušenosti a potřeby.

Celkově lze sociálně geografický přístup v architektuře a navrhování prostředí využít k lepšímu porozumění složitých sociálních dynamik a prostorových vzorců ve společnosti a k navrhování prostředí, která jsou více odpovídající potřebám a preferencím komunit, které je budou využívat.

Socioekonomická analýza prostorových vazeb je architektům podkladem pro kvalifikovaná rozhodnutí.

Prostorová analýza poskytuje architektům cenné informace o vztazích mezi různými prvky v prostoru, což může vést k jeho lepšímu pochopení a návrhu.

Analýza prostorových vazeb poskytuje informace o tom, jak různé prvky a děje v prostoru ovlivňují navzájem svůj vzhled a funkci v rámci různých měřítek. Pomocí analýzy prostorových vazeb lze také určit, jak jsou tyto prvky spojeny s dalšími prvky v okolí a jaké dopady mohou mít změny v jednom prvku na celkovou kvalitu prostoru.

Pro architekty je velmi užitečné také použití geografických informačních systémů (GIS). GIS umožňuje architektům kombinovat a vizualizovat různé prostorové vrstvy a data, jako jsou informace o zástavbě, demografické údaje a ekologické informace, a lépe porozumět vztahům mezi nimi.

Analyzování prostorových vazeb může vést k inovativnímu a ucelenému designu prostoru a podpořit udržitelnost, snižování dopadu na životní prostředí a vytváření míst, která jsou funkční a esteticky příjemná.

Kdo se v České republice věnuje profesionálně využití sociálně geografického přístupu?

V České republice se sociálně geografickým přístupem zabývá několik odborníků, akademiků, výzkumných institucí a profesionálních organizací. Některé z těchto institucí a organizací jsou:

  1. Česká geografická společnost: Tento výzkumný a vzdělávací ústav se zaměřuje na různé oblasti geografie, včetně sociální geografie. Provádí výzkumy a analýzy týkající se sociálních a prostorových aspektů lidských společností a jejich interakcí s prostředím.
  1. Centrum geografie a environmentálního vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze: Tato akademická instituce se specializuje na sociální geografii a environmentální vzdělávání, a provádí výzkumy v oblastech, které se dotýkají sociálních aspektů prostoru a životního prostředí.
  1. Katedra enviromentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně: Toto centrum se zaměřuje na sociální a ekonomické aspekty různých společenských jevů, včetně prostorových aspektů. Provádí výzkumy a analýzy týkající se sociálních nerovností, sociálního začleňování, urbanismu a plánování.
  1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Univerzitě Palackého v Olomouci: Tato katedra se specializuje na sociální geografii a regionální rozvoj, a provádí výzkumy a vzdělávání v oblastech, které se týkají sociálních aspektů prostoru, regionálního rozvoje a plánování.
  1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě se zaměřuje na výzkum a výuku v oblasti sociální geografie, urbánního a regionálního rozvoje a environmentálního plánování.
  1. Sociálně geografické studio se zabývá aplikací geografického přístupu do různých služeb podporujících realizaci strategických plánů v oblasti regionálního rozvoje.  

Aplikace sociálně geografického přístupu je důležitá v rámci většiny projektů urbanismu, architektury a plánování rozvoje nejen v prostoru České republiky.

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

Mgr. Jan Haruda

,

Politický a kulturní geograf, urbanista, jednatel

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

Fórum pro města, konference Brownfieldy a další zajímavé akce, kde se můžeme potkat.
video play ico

Fórum pro města, konference Brownfieldy a další zajímavé akce, kde se můžeme potkat.

20.5.2024

Je mnoho akcí, které se organizují a na některých z nich se můžeme společně i potkat. Na kterých budeme a jaké jistě stojí za pozornost se dozvíte v tomto článku.

Celý článek →
Díky SocGeoStudio se na dálkové trase Via Czechia postaví 150 útulen
video play ico

Díky SocGeoStudio se na dálkové trase Via Czechia postaví 150 útulen

3.4.2024

Po celé trase Via Czechia vyroste během několika let 150 útulen, které poskytnou místo pro přespání či úkryt před nepříznivým počasím.

Celý článek →
Světový den štěstí, pocit štěstí v urbanizovaném prostoru
video play ico

Světový den štěstí, pocit štěstí v urbanizovaném prostoru

20.3.2024

Dnes 20.3. je světový den štěstí. Jak náš pocit štěstí ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme?

Celý článek →
← Všechny články

Spolupracujeme / Klienti

architekti

XTOPIXXTOPIX
Landa RuhmkorfLanda Ruhmkorf
DebytDebyt

instituce

CIVINETCIVINET
CzechtourismCzechtourism
Informační kancelář OSN v PrazeInformační kancelář OSN v Praze
Institut InproInstitut Inpro
LoxperLoxper
MAPPAMAPPA
Správa železnicSpráva železnic

média

CityOneCityOne
eArch.czeArch.cz

development

NOHONOHO

univerzity

Ostravská univerzitaOstravská univerzita
České vysoké učení technické v PrazeČeské vysoké učení technické v Praze

nevládní organizace

Arch For PeopleArch For People
Dutch Cycling EmbassyDutch Cycling Embassy
Pocitové mapyPocitové mapy
Pěšky městemPěšky městem
Via CzechiaVia Czechia

obce

Město AšMěsto Aš
SOPM Sdružení obcí povodí MorávkySOPM Sdružení obcí povodí Morávky
obec Bitozevesobec Bitozeves
obec Hodslaviceobec Hodslavice
obec Občovobec Občov
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top