REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let

Aktualizováno

6.7.2023

Obec Občov, v blízkosti Příbrami, si dala za úkol vytvořit dokument Program rozvoje obce na období 2023-2033. Zastupitelstvo nechce získat pouze formální dokument pro čerpání dotací, ale záleží mu i na tom, aby se do něj propsaly skutečné potřeby obyvatel obce.

REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset letREALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let

Proto se rozhodli uskutečnit dotazníkový průzkum a navázat na něj setkáním s obyvateli obce. Pro spolupráci na obojím přizvali společnost SocGeo.  

“O tématech dotazníku měla obec jasnou představu. Pomohli jsme ho doladit a dát mu profesionální vzhled a on-line verzi, což se osvědčilo. Z cca 200 obyvatel obce dokončilo a odeslalo dotazník 92 lidí, což je naprosto skvělá účast,”

komentuje přípravu a nasazení dotazníku Tereza Květoňová, socioložka ze společnosti SocGeo.  

Výsledky dotazníku ukázaly na pět oblastí v obci (voda, bezpečnost, mezilidské vztahy, fungování obce a rozvoj obce co do nové zástavby), které byly odborníky SocGeo doporučeny k tomu, aby se o nich vedla další diskuse v rámci participačního setkání. To pomohlo získat bližší náhled a motivace k určitým názorům a možná schůdná řešení situace.

Na samotném setkání se prezentovaly nejdříve výsledky dotazníkového šetření.

“Bylo vidět, že to lidi velmi zajímalo a ocenili, že dotazník pomohl zjistit, jak se k různým problematikám lidé v obci staví, jaký názor převažuje, a mimo jiné, jak obyvatelé vidí svoji obec v budoucnosti,”

komentuje Tereza Květoňová.

Samotná diskuse probíhala v tematických blocích po 15 minutách. Diskuse se vedla s respektem a splnila jak “stmelovací” účel, který je v obci potřebný, tak účel sběru podnětů v definovaných oblastech.

“Vedení obce dostane jak shrnutí podnětů, které zaznívaly a kterých byla celá řada, tak doporučení pro další postup ze strany SocGeo Studia, včetně zapracování do Programu rozvoje obce,”

uzavírá Květoňová.

Šimon Štrba, nováček v participativním týmu shrnuje své dojmy:

"Bylo to dobrá zkušenost. Měli jste to výborně připravené. Věřím, že byli účastníci spokojeni (obyvatelé i zastupitelstvo). Bylo zajímavé dostat vhled do dění, mezilidských vztahů a problémů, kterým Občov čelí. Zároveň jsem si uvědomil, jak je participace důležitá pro sociální kapitál a celkový rozvoj obce".

Místostarosta obce Občov, Vojtěch Ohera dopňuje:

"Pro participační šetření při tvorbě Programu rozvoje obce jsme se rozhodli, protože rozvoj obce přesahuje několik volebních období. Za účelem dosažení co největší míry objektivity jsme chtěli dát šanci všem občanům zapojit se do rozvoje obce. Odborná pomoc ze strany SocGeo se nám velmi vyplatila nejen při tvorbě dotazníku, ale zejména při setkání s občany, kdy v rámci profesionálně moderované diskuze měl každý stejné možnosti pro sdělení svého názoru. Byl jsem příjemně překvapen konstruktivní diskuzí v rámci jednotlivých skupinek, kde se dokázali smysluplně bavit i ti, kteří se v běžném životě mají problém i pozdravit. V tomto ohledu provedené šetření předčilo má očekávání".

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.  

Více o nabídce participativních služeb.

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

Daniel Bečvář

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo
video play ico

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo

20.7.2023

Speciální vydání je silnou výzvou k akci a představuje upřímné hodnocení cílů udržitelného rozvoje.

Celý článek →
REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova
video play ico

REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova

2.7.2023

Po vzoru úspěšné exkurze do Kodaně se s dvouletým covidovým odstupem uskutečnila odborná exkurze do Mnichova na téma městské mobility.

Celý článek →
V Litomyšli se prezentovalo a diskutovalo o tom, jak se dělá město
video play ico

V Litomyšli se prezentovalo a diskutovalo o tom, jak se dělá město

25.5.2023

Ve dnech 18. - 19. května proběhl už 4. ročník konference Pojďme dělat město, které se zúčastnili i členové SocGeo Studia.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top