SocGeoStudio nově nabízí služby participace

Aktualizováno

17.4.2023

"Vize našeho studia je postavená na multioborovém přístupu, protože k rozvoji regionů je třeba přistupovat komplexně, aby byly plány uskutečnitelné a hlavně dlouhodobě udržitelné. Bylo tak logické, že nabídneme klientům i profesionální služby participace. Ta by měla být nedílnou součástí plánování větších změn či investic ať už na úrovni obcí či regionů," vysvětluje jeden ze zakladatelů SocGeo studia Jan Haruda.

SocGeoStudio nově nabízí služby participaceSocGeoStudio nově nabízí služby participace

Participace neboli zapojení obyvatel, místních komunit a důležitých aktérů do plánování rozvoje měst a obcí se ukazuje jako stále potřebnější článek v každém procesu, který má vést ke zlepšování jejich prostředí a tím i života v nich. Právě lidé, kteří v místě žijí, dokáží dát zpětnou vazbu, která pomůže plánovat rozvoj udržitelně a v souladu s místem i potřebami zdejších obyvatel.  

"Obce a jejich samosprávy si stále častěji uvědomují, že zapojování veřejnosti do rozhodování o jejich budoucnosti buduje větší důvěru mezi lidmi i směrem k úřadům a institucím, zlepšuje sociální klima v obci a tím celkově přispívá k vyšší kvalitě života," uvádí důvody, proč se participací začít zabývat, socioložka Tereza Květoňová, která má v SocGeo studiu participace na starosti.  

Dobře nastavená spolupráce a vzájemná komunikace na ose občané - politici - veřejný i soukromý sektor je pro vedení obcí klíčová a umožňuje nejen získávání podnětů k plánování a rozvoji, ale zároveň i potřebnou podporu při realizaci schválených záměrů. "Už možnost vyjádření názoru je užitečná a často se daří sebrat i podněty, které jsou významné a při jejich nezohlednění by mohl nastat problém, který by celou realizaci zastavil či významně pozdržel," vysvětluje Tereza Květoňová. "Nejde však o pouhé ptaní se a shromažďování odpovědí, participace musí být odborně nastavená v souladu s předem danými cíly a její průběh vhodně řízený. Než dělat participaci špatně bez znalosti metodiky, je někdy lepší nedělat ji vůbec, přestože jinak ji lze jen doporučit," uzavírá Tereza Květoňová.  

V nabídce SocGeo studia proto nyní obce najdou profesionálně vedenou participaci, která je dostupná i menším obcím.

Studio nabízí klasické nástroje participace, v případě vhodnosti i v kombinaci s elektronickými nástroji e-participace. Konkrétně se jedná o:

  • participace související s tvorbou strategického plánu
  • participační setkání nad aktuálním řešeným problémem v obci
  • rozhovory s klíčovými aktéry na dané téma v obci
  • využití pocitových map při analýze problémových/rozvojových míst v obci
  • vedení či přípravu dalších setkání s obyvateli včetně nastavení občanských projektů v obci
  • sociologický průzkum jako součást analytické části řešení konkrétní problematiky v obci
  • nastavení a vedení komunikace s občany v konkrétní problematice

Nabídka na design participace je vždy sestavená na míru obci, jejím požadavkům a potřebám. Ceny se pohybují od 20 tisíc Kč.

Pokud o participaci ve vaší obci uvažujete, neváhejte nás oslovit e-mailem či telefonicky na tereza.kvetonova@socgeo.cz resp. +420 731 546 707.

Více informací naleznete také v NABÍDKOVÉM LISTU.

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo
video play ico

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo

20.7.2023

Speciální vydání je silnou výzvou k akci a představuje upřímné hodnocení cílů udržitelného rozvoje.

Celý článek →
REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let
video play ico

REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let

6.7.2023

Obec Občov, v blízkosti Příbrami, si dala za úkol vytvořit dokument Program rozvoje obce na období 2023-2033.

Celý článek →
REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova
video play ico

REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova

2.7.2023

Po vzoru úspěšné exkurze do Kodaně se s dvouletým covidovým odstupem uskutečnila odborná exkurze do Mnichova na téma městské mobility.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top