V Litomyšli se prezentovalo a diskutovalo o tom, jak se dělá město

Aktualizováno

25.5.2023

Litomyšl nehostila konferenci Pojďme dělat město náhodou, je totiž městem, které se už od devadesátých let rozvíjí promyšleně a ve spolupráci s pečlivě vybíranými architekty.

To, že může Litomyšl v tomto směru hodně nabídnout, bylo vidět i na počtu účastníků, kterých byl oproti minulým ročníkům více než dvojnásobek. Byla mezi nimi řada architektů, ale i zástupců obcí a měst a dalších příbuzných profesí.

V Litomyšli se prezentovalo a diskutovalo o tom, jak se dělá město V Litomyšli se prezentovalo a diskutovalo o tom, jak se dělá město

Může se tak chlubit mnoha oceňovanými architektonickými počiny jakými jsou revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli zahrnující řadu budov, ale i zahrady, parky a veřejné prostory, dále univerzitní knihovna s obřadní síní, městský bazén či nový železobetonový nadchod nad frekventovanou dvojkovou silnicí a mnoho dalších.  

Z prezentujících v prvním přednáškovém dni lze vyzdvihnout první z prezentací Norberta Schmidta s Josefem Pleskotem, kteří představili myšlenkový koncept Kevina Lynche a práci s městem a vztahy uvnitř něj dle tohoto jeho přístupu.  

Architekti Martin Rusina a Jakub Finger vtipně odprezentovali jimi zrealizované úpravy části nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, které citlivě provázaly a příjemně zabydlely prostor nábřeží i souběžnou ulici.  

SocGeo studio zaujal také přístup Nadace Proměny Karla Komárka, která přispívá na revitalizace městských parků a dlouhodobým monitoringem již provedených realizací dokáže reflektovat, co v daných prostorech funguje a co příliš ne. Přináší tak městům, ale i odborné veřejnosti velmi cenné poučení a příklady dobré praxe.

Velmi systematická a promyšlená práce prezentovaná na konferenci vzešla z atelieru gogolák + grasse (Ing.arch. Lukáš Grasse), který zpracoval Principy rozvoje města pro jihomoravské Šlapanice. Materiál je základním rozvojovým rámcem města a nyní bude sledována jeho aplikace v rozhodovací praxi i provazování s ostatními územně plánovacími dokumenty.

Protipovodňový park Zdeňka Kopala v Litoměřicích si také zaslouží zmínit, zejména pro to, jak skloubil protipovodňová opatření s realizací parku v měřítku bývalé podoby zdejší krajiny. Úpravy terénu a výsadba zeleně zde umožňují i funkční zachycení vody v krajině, podporu přirozeného mikroklimatu rostlinám i drobným živočichům a také v případě extrémních dešťů zachytí alespoň část vody, která v minulosti stékala z polí a ohrožovala majetek občanů na ulici.

Večer vyústil kulatým stolem a společenským večerem, který se nesl na příjemné vlně nadšeného setkání všech zúčastněných. Někteří se pak přesunuli do baru u zmiňované lávky přes hlavní tah, která byla krásnou večerní kulisou.

V pátek se konaly komentované exkurze městem, kde účastníkům akce dělali průvodce představitelé města. Paní městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová v kombinaci s panem starostou Litomyšle Danielem Brýdlem byli zvláště exkluzivní průvodci.

Akce se bude konat příští rok v Humpolci a co by bienále se bude vracet do Litomyšle. Záměrem bude mírně rozlišit charaktery hlavních akcí v Litomyšli a putovních menších v mezidobí, tomu bude bude odpovídat i programové zaměření jednotlivých ročníků.

doplňuje Petr Buryška, jeden z organizátorů akce.


Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution
video play ico

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution

20.11.2023

Tato každoroční konference je platformou pro výměnu inovativních myšlenek, kde rozvoj turistických destinací povede ke zlepšení kvality života místních obyvatel, zatímco ochrání přírodní a kulturní dědictví a přinese ekonomický zisk místní komunitě.

Celý článek →
REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice
video play ico

REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice

24.10.2023

Jak obyvatelé vidí využití budovy COOP v centru a bývalého obchodu v dolní části obce? Podnikli jsme důkladný průzkum.

Celý článek →
Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru
video play ico

Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru

18.10.2023

SocGeoStudio jako hrdý partner konference Počítáme s vodou 2023 vás s radostí zve k aktivní účasti na této přehlídce příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností z ČR i ze světa.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top