REALIZACE - Analýza záměru revitalizace zanedbaného pozemku Praha-Radotín

Aktualizováno

28.2.2023

Spolupráce geografů s architekty může někomu na první pohled připadat jako něco, co spolu až tak nesouvisí. Ovšem my jsme si už několikrát v praxi vyzkoušeli, že tomu tak není. S architekty spolupracujeme velmi rádi a ukazuje se, že jde o jeden z důležitých směrů, kde lze geografický přístup velmi dobře uplatnit.

REALIZACE - Analýza záměru revitalizace zanedbaného pozemku Praha-RadotínREALIZACE - Analýza záměru revitalizace zanedbaného pozemku Praha-Radotín

Geografický pohled by měl architektovi napomoci zájmový prostor uchopit v trochu jiném, širším kontextu.

Geograf by měl umět najít odpověď, zda a jak může konkrétní intervence v daném prostoru a čase fungovat.

Na konci roku 2022 jsme dostali příležitost pomoci architektům Simoně a Lukášovi,z architektonického landscape studia landaruhmkorf.cz, při přípravě záměru revitalizace pozemku, přiléhajícímu k zahradnictví Pragoflora v Praze Radotíně. Jedná se o zanedbaný pozemek o rozměrech přibližně 50x50 metrů, v majetku městské části Radotín.

Majitel zahradnictví usiluje o jeho dlouhodobý pronájem, s čímž souvisí nutnost pozemek upravit a vdechnout mu nejen nový vzhled, ale také funkci. Ta by měla zvýšit obchodní potenciál zahradnictví, a také má mít značný přesah, v podobě vytvoření volnočasové, výletní či komunitní zóny pro obyvatele Radotína.

Náklady by přitom neměly přesáhnout nižší stovky tisíc Kč, a měly by zahrnout také rekonstrukci budovy staré, zchátralé vodárny, která se na pozemku nachází.

Toto zadání je pro geografy šité jako na míru. Zda bude nějaký záměr opravdu fungovat, totiž předpokládá, že se na něho bude nazírat z širší perspektivy. Kdo jiný by toto měl zvládnout lépe, než sociální geograf?

Při práci jsme si stanovili tento cíl: Vytvořit takový záměr, který přiláká v různých časech různé publikum, aby se provoz zahradnictví i upravené lokality doplňoval a bylo zde kontinuálně „živo“.

Zhodnotili jsme výhody i nevýhody lokality ve vztahu k zákazníkům zahradnictví, provedli segmentaci cílových skupin návštěvníků, s důrazem na jejich rozprostření do celého roku. Zohlednit jsme museli také pronajímatele, tedy městskou část Praha Radotín, která také musí v záměru spatřovat silné benefity, aby měla motivaci dlouhodobý pronájem schválit.

Dále jsme provedli rozsáhlou rešerši obdobných lokalit a trendů, které se v současné době i v budoucnu mohou v daném segmentu uplatňovat.

Z analytické práce vyplynulo, že nejlepší využití pro lokalitu bude vytvoření „tvůrčí zahrady s komunitním využitím“. Budova vodárny pak projde jen minimální sanací a bude poskytovat zázemí pro přípravu drobného, třeba i samoobslužného občerstvení či úkryt před nepříznivým počasím.

Bude to prostor vyhledávaný klienty zahradnictví, zejména pak jejich doprovodem a dětmi, čímž se prodlouží doba nákupů. Lokalita ovšem bude díky navrhovaným atraktivním činnostem sloužit také jako cílová destinace výletníků, rodin, cyklistů a dětských skupin nejen z Radotína.

Navrhli a popsali jsme přibližně 10 druhů mikro atraktivit, které bude v lokalitě možno provozovat a o jejichž funkčnosti jsme přesvědčeni.

Mimo jiné to je místo pro realizaci dětských kroužků a kurzů, např. „malý zahradník“, prostor pro doplňkový prodej a konání workshopů souvisejících se zahradnickými dovednostmi či možnost prodeje drobného občerstvení. U každé mikroatraktivity jsme se snažili popsat některé konkrétní způsoby jejího provozování, aby byla investorovi zcela zřejmá jejich životaschopnost a ekonomická návratnost.

Zda a v jaké podobě se záměr bude realizovat, si ještě musíme počkat. Budeme architektům Simoně a Lukášovi držet pěsti, aby se co nejdříve mohli pustit do práce, při které budou moci využít analytické podklady a doporučení z námi realizované analýzy.

Řekli o nás:

Naše landscape studio realizuje zakázku týkající se revitalizace zanedbaného pozemku a budovy staré vodárny, přímo sousedící s pozemky klienta, který zde provozuje zahradnictví Pragoflora. Klient usiluje o dlouhodobý pronájem pozemku od města. Jeho záměrem je funkčně oživit toto místo, aby jej mohli využívat jak návštěvníci zahradnictví, tak lidé z širšího okolí (například k relaxaci) a tím rozšířit své podnikatelské aktivity. Místo by mělo plnit ale i funkci edukativní a kulturní - např. exkurze škol spojené s koncertem, pronájem prostoru pro kulturní akci, pronájem vodárny místními spolky atd. 
Oslovili jsme zástupce SocGeoStudio, s.r.o., aby nám v rámci rychlé analýzy pomohli uchopit celý prostor v různých měřítcích a úhlech pohledu. Velmi jsme ocenili rychlost s jakou se zástupci SocGeo v záměru zorientovali. Líbí se nám, že SocGeo analýza řeší jak širší kontext projektu, tak i konkrétní detaily týkající se budoucího využití místa. Jsme přesvědčeni, že závěry analýzy pomohou také klientovi, aby mu byl dlouhodobý pronájem schválen, a obnova místa bude moci být realizována.

Lukáš Landa, architekt

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution
video play ico

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution

20.11.2023

Tato každoroční konference je platformou pro výměnu inovativních myšlenek, kde rozvoj turistických destinací povede ke zlepšení kvality života místních obyvatel, zatímco ochrání přírodní a kulturní dědictví a přinese ekonomický zisk místní komunitě.

Celý článek →
REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice
video play ico

REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice

24.10.2023

Jak obyvatelé vidí využití budovy COOP v centru a bývalého obchodu v dolní části obce? Podnikli jsme důkladný průzkum.

Celý článek →
Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru
video play ico

Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru

18.10.2023

SocGeoStudio jako hrdý partner konference Počítáme s vodou 2023 vás s radostí zve k aktivní účasti na této přehlídce příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností z ČR i ze světa.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top