REALIZACE - Analýza proveditelnosti cyklostezky Nošovice - Morávka

Aktualizováno

6.1.2023

V průběhu srpna 2022 jsme měli možnost přispět k rozhodnutí Sdružení obcí povodí Morávky, zda realizovat připravenou stavbu cyklostezky napříč údolím řeky Morávky.

REALIZACE - Analýza proveditelnosti cyklostezky Nošovice - MorávkaREALIZACE - Analýza proveditelnosti cyklostezky Nošovice - Morávka

Sdružení obcí povodí Morávky se na nás obrátilo s poptávkou na vytvoření velmi specifické analýzy, která by měla pomoci rozklíčovat otázku, zda se pustit do náročného projektu stavby cyklostezky, která bude protínat obce Dobrá, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo a Morávku.

Jakýkoliv rozvoj cyklodopravy v podstatě vždy považujeme za počin, který má potenciál zlepšit kvalitu života jak místních, tak projíždějících a zároveň může nastartovat nové podnikatelské aktivity. Také díky tomu, že údolí řeky Morávky velmi dobře známe a absenci bezpečné cyklistické infrastruktury si uvědomujeme, jsme se velmi těšili na úvodní setkání se zástupci obcí.

Naše počáteční představa, že se bude jednat jen o velmi krátkou konzultaci však rychle vzala za své. Opravdu jsme nepředpokládali řadu problematických stránek tohoto projektu, který byl již připraven jak ve fázi hotové projektové dokumentace, tak dokonce schváleného stavebního povolení. Nicméně jsme museli dát za pravdu zástupcům některých obcí, jejichž obavy byly na místě.

Realizace cyklostezky či cyklotrasy je velmi náročný proces, který se obvykle dotýká řady dalších dotčených institucí. Ty si určují podmínky, za kterých umožní na svém pozemku realizovat příslušný úsek cyklotrasy. Typicky se jedná o Lesy ČR, či Povodí. Další obtíže mohou nastat se soukromými majiteli pozemků, se zemědělci, kteří v některých úsecích potřebují vjíždět s technikou na svůj pozemek po části nové infrastruktury.

Vždy je samozřejmě potřeba myslet na financování, obdobných projektů. I když se může zdát, že peníze na cykloinfrastrukturu se hledají poměrně snadno, čert tkví samozřejmě v detailu. Pravidla Státního fondu dopravní infrastruktury jsou velmi striktní a neumožňují využít jeho financí pro tuto cyklotrasu. Naštěstí jsou tu další zdroje, ať už IROP2, ovšem i ten má řadu omezení. Rýsuje se však možnost spolufinancování obdobných projektů z krajských rozpočtů. Doporučili jsme proto konzultaci s krajským cyklokoordinátorem, který je o chystaném záměr již informován.

V neposlední řadě to není jen financování stavby, ale již na začátku je potřeba myslet na údržbu či další rozvoj do budoucna a spravedlivé dělení nákladů mezi obce v rámci sdružení. Součástí sdružení obcí jsou totiž i takové, přes jejichž katastr cyklostezka vůbec nepovede.

Rozhodli jsme se, že se při zpracování analýzy budeme snažit o ryze geografický přístup.

Využili jsme strategický plán sdružení obcí, abychom zjistili, jak palčivá je otázka dopravy a s čím vším může pro obyvatele daných obcí souviset. Specifikem dané lokality je existence 2 významných zaměstnavatelů. To znamená, že je zde zvýšený pohyb cyklistů právě v časech dopravní špičky, při dojíždění do zaměstnání.

Klíčovou je v tomto případě bezpečnost. Stala se hlavním pilířem analýzy. Stávající stav totiž neumožňuje projet údolím, aniž by se člověk vyhnul velmi frekventované komunikaci. Analýza počtu dopravních nehod za historické období odhalila, že ke kolizím s cyklisty ve sledovaném úseku dochází poměrně často a neobejde se to bez vážných zranění.

Rozhodli jsme se, že provedeme také důkladnější empirickou analýzu, a osobně projedeme stávající trasu v jednom směru a v opačném směru pak trasu zamýšlené cyklostezky. Zkušenost i pocity jsme shrnuli v krátké zprávě, doplněné o další možnosti jízdy na kole z jedné strany údolí na druhou, včetně časů, vzdáleností či převýšení.

Dalším pilířem geografické analýzy bylo správně pojmenovat a generalizovat klíčové obavy zástupců obcí. Naším cílem nebylo směřovat až k nejmenším detailům, ale spíše nabídnout řešení každého okruhu problémů ve správné míře zevšeobecnění, ovšem s konkrétními doporučeními či odkazy na konkrétní osoby, které dokáží dané problémy řešit či poradit.

Velmi nás potěšilo, když jsme se po ustanovení nových zastupitelstev a jmenování nových zástupců Sdružení obcí povodí Morávky na konci roku 2022 dozvěděli, že se cyklotrasa začne realizovat hned z kraje roku 2023. Zásadní úseky budou zprovozněny již v létě. Těšíme se, až se po nich budeme moci projet.

Řekli o nás:

Sdružení obcí povodí Morávky si dlouhou dobu kladlo otázku, zda pokračovat v tak náročném projektu stavby cyklostezky, která by měla procházet několika obcemi v rámci sdružení. Naše obavy se týkaly zejména poměru mezi přínosy a problémy spojenými s financováním, údržbou či vztahy se zúčastněnými subjekty.
Analýza společnosti SocGeo nás mile překvapila tím, že velmi srozumitelně poukázala na celou řadu aspektů, které byly od prvopočátků celého projektu na jeho dlouhé dosavadní životní cestě postupně více a více opomíjeny. Nejde do přílišných detailů, ale nabízí mnoho úhlů pohledů a tím velmi potřebný odstup. Často totiž pro jeden strom nevidíme les.

Ing. Kristýna Pumrová, Projektová manažerka Sdružení obcí povodí Morávky

Autor:

SocGeoStudio

Fotogalerie

No items found.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

Podpora cyklodopravy jako klíč k udržitelné městské mobilitě?

Podpora cyklodopravy jako klíč k udržitelné městské mobilitě?

1.2.2023

Jakým způsobem lze „udržet“ rozvoj? A proč nemohou jezdit všichni autem, když je ta svoboda? Co to je cyklodálnice a jak by mohla pomoci vyřešit dopravní problémy ve městech?

Celý článek →
Na scestí k overturismu?

Na scestí k overturismu?

28.11.2022

Obava,že zapomeneme na problémy, které některým destinacím způsobuje turismus a opět se upneme k honbě za růstem kvantitativních ukazatelů, je na místě.

Celý článek →
Pozitivní turismus v rozhovoru pro Český rozhlas Radio Wave

Pozitivní turismus v rozhovoru pro Český rozhlas Radio Wave

6.11.2022

Rozhovor o pohledu na turismus jako na nástroj sociokulturní výměny a jeho možného pozitivního vlivu na životy místních komunit.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Navzdory
Skupina nadšenců do up-cyclingu, která svou kreativitou vzdoruje neefektivnímu nakládání s odpady.
Loxper
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Informační kancelář OSN v Praze
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
Podpora cílů rozvoje
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
CIVINET Česká a Slovenská republika
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
XTOPIX
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top