OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo

Aktualizováno

20.7.2023

Speciální vydání je silnou výzvou k akci a představuje upřímné hodnocení cílů udržitelného rozvoje založené na nejnovějších údajích a odhadech.

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadloOSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo
Unless we act now, the 2030 Agenda will become an epitaph for a world that might have been.

António Guterres, Secretary-General, United Nations

Proč by mě to mělo zajímat?

Protože se jedná o podmínky života na planetě. A to se týká nás, současných i budoucích.

Cíle mají globální dosah a jejich naplnění je závislé na spolupráci a úsilí všech zemí, organizací a jednotlivců. Bez ohledu na to, kde žijete, jaké je vaše zaměstnání nebo životní situace, každý může přispět k dosažení těchto cílů.

Co jsou cíle trvale udržitelného rozvoje?

SDG, neboli Sustainable Development Goals, jsou cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů (OSN). Byly přijaty v roce 2015 jako součást Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Tato agenda se zaměřuje na řešení globálních výzev, jako je chudoba, nerovnost, klimatická změna, ochrana životního prostředí, a zajištění míru a prosperity pro všechny.

SDG se skládají z 17 konkrétních cílů a 169 podcílů, které mají být dosaženy do roku 2030. Každý cíl si klade za cíl zlepšit nějaký aspekt lidského života a životního prostředí, a to jak ve vyspělých zemích, tak v rozvojových regionech. Některé z hlavních cílů zahrnují ukončení chudoby a hladu, zajištění kvalitního vzdělání, podpora rovnosti a inkluzivity, zajištění dostupné a udržitelné energie, a ochrana přírodních ekosystémů.

Co se v reportu píše?

Report vyhodnocení cílů trvale udržitelného rozvoje.

Zpráva upozorňuje na existující nedostatky a vyzývá svět, aby zdvojnásobil své úsilí, zároveň však zdůrazňuje obrovský potenciál úspěchu díky silné politické vůli a využití dostupných technologií, zdrojů a znalostí.

Společně může světové společenství znovu nastartovat pokrok na cestě k dosažení cílů udržitelného rozvoje a vytvořit lepší budoucnost pro všechny.

Podle zprávy dopady klimatické krize, války na Ukrajině, slabé globální ekonomiky a přetrvávajících následků pandemie COVID-19 odhalily slabiny a brání pokroku při plnění cílů. Zpráva dále varuje, že ačkoli je nedostatečný pokrok všeobecný, jsou to právě nejchudší a nejzranitelnější obyvatelé světa, kteří pociťují nejhorší dopady těchto bezprecedentních globálních výzev.

Zpráva rovněž poukazuje na oblasti, které vyžadují naléhavá opatření, aby bylo možné zachránit cíle udržitelného rozvoje a dosáhnout do roku 2030 smysluplného pokroku pro lidi a planetu. V reportu od strany 48. Následují visual summary.

Jak můžu přispět já?

Každý jednotlivec může přispět k dosažení cílů tím, že:

  1. Zvýší povědomí: Seznámit se s cíli a informovat se o problémech, kterým SDG čelí, je klíčovým krokem k aktivní účasti.
  2. Zapojí se: Každý může přispět svým časem, dobrovolnictvím nebo zdroji do projektů nebo organizací, které podporují SDG.
  3. Mění spotřebitelské návyky: Zvážením svých spotřebitelských rozhodnutí a preferováním produktů a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí, můžeme ovlivnit trh a podporovat udržitelný rozvoj.
  4. Angažuje se v politice, občanském a komunitním životě: Zapojení do politického procesu, volby odpovědných a podporování politiků, kteří podporují naplnění cílů, mohou mít vliv na formování politik a právních rámů. Občanská angažovanost stejně jako podpora komunitního sdílení a odpovědností je také velmi silným přispěním.
  5. Podporuje inovace: Podpora a rozvoj inovativních řešení a technologií může přispět k dosažení udržitelných cílů.
  6. Najde si svůj cíl: Podílení se na naplnění některého z podcílů. Nalezněte si oblast vašeho zájmu a tam se angažujte.
Je důležité si uvědomit, že dosažení cílů je společným úkolem a vyžaduje zapojení všech - jednotlivců, vlád, neziskových organizací, soukromého sektoru a celé mezinárodní komunity. Pouze kolektivní úsilí může zajistit, že naše planeta bude stále dobrým místem k životu pro současné i budoucí generace.

uzavírá Jan Haruda ze SocGeo.

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution
video play ico

Distribuce návštěvníků v prostoru a čase aneb reportáž z konference Travelevolution

20.11.2023

Tato každoroční konference je platformou pro výměnu inovativních myšlenek, kde rozvoj turistických destinací povede ke zlepšení kvality života místních obyvatel, zatímco ochrání přírodní a kulturní dědictví a přinese ekonomický zisk místní komunitě.

Celý článek →
REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice
video play ico

REALIZACE – Participační část analýzy využitelnosti několika objektů v obci Hodslavice

24.10.2023

Jak obyvatelé vidí využití budovy COOP v centru a bývalého obchodu v dolní části obce? Podnikli jsme důkladný průzkum.

Celý článek →
Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru
video play ico

Připojte se na konferenci Počítáme s vodou s tématem modro-zelené infrastruktury v uličním prostoru

18.10.2023

SocGeoStudio jako hrdý partner konference Počítáme s vodou 2023 vás s radostí zve k aktivní účasti na této přehlídce příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností z ČR i ze světa.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top