Dotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepce

Aktualizováno

14.2.2023

V minulém roce jsme zaznamenali dramatické cenové pohyby hlavních energetických komodit, zejména pak elektrické energie a zemního plynu. Prudký růst ceny způsobilo zejména omezení dodávek ruského plynu do Evropy. Zvýšení plateb za energie se tak dotýká téměř všech obyvatel ČR.

Dotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepceDotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepce

Vyšší náklady na zajištění provozu budov, na vytápění či chlazení tak budou vynakládat také municipality, pro které se ceny energií staly (i přes zastropování cen vládním nařízením) ještě zásadnější výdajovou položkou v rozpočtu.

Obnovitelné zdroje energií mohou tyto výdaje velmi zásadně snížit. Snad každý zaznamenal záplavu nabídek společností, které na klíč realizují fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm, tepelná čerpadla nebo stavební práce vedoucí ke snížení úniků tepla. Zásadní nárůst poptávky zaznamenaly také společnosti zabývající se projekcí či realizací větrných elektráren, bioplynových stanic, kogeneračních jednotek i jiných centrálních zdrojů tepla.

Ovšem ne každé z výše uvedených opatření musí v dané lokalitě nutně představovat efektivně vynaloženou investici. Celá problematika je velmi komplexní a zejména obce, hospodařící s veřejnými prostředky, by měly jít příkladem všem svým občanům a postupovat systematicky. Neměly by se bez hlubší analýzy pouštět do zdánlivě nejvýhodnějších realizací.

Jako efektivní řešení se nabízí nechat si vypracovat místní energetickou koncepci.

Jedná se o dokument, který pro konkrétní obec představuje návod, jak s energiemi hospodařit, jak optimalizovat dodávku a spotřebu. Nedílnou součástí koncepce musí být tzv. zásobník konkrétních projektů, které může obec v budoucnu realizovat.

Zejména pro menší obce může vypracování místní energetické koncepce představovat významný náklad, který se pohybuje v řádech nižších stovek tisíc korun.

Naštěstí lze využít dotačního programu EFEKT III. V současné době je v běhu výzva na podávání žádostí o dotaci do výše 90 % způsobilých nákladů a maximální výše podpory pro obce do 2 000 obyvatel je 400 000 Kč, což by mělo být pro většinu obcí zcela dostačující. Příjemce dotace tak zaplatí pouze 10 % z celkových nákladů a jeho zástupci budou mít jistotu, že opatření, vedoucí k vyšší energetické soběstačnosti, budou realizovány skutečně systematicky a účelně.

SocGeoStudio v rámci dotačního fullservisu zpracuje žádost o dotaci, připraví administrativní i technické přílohy, harmonogram a rozpočet. Dále pomůžeme s přípravou podkladů pro vypsání veřejné obchodní soutěže na realizátora koncepce a její vyhodnocení. Konkrétní nabídku naleznete v galerii pod tímto článkem.

Autor:

Tým SocGeoStudio

Fotogalerie

No items found.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

REALIZACE - Analýza záměru revitalizace zanedbaného pozemku Praha-Radotín

REALIZACE - Analýza záměru revitalizace zanedbaného pozemku Praha-Radotín

28.2.2023

Spolupráce geografů s architekty může někomu na první pohled připadat jako něco, co spolu až tak nesouvisí. My jsme však přesvědčeni o opaku.

Celý článek →
Podpora cyklodopravy jako klíč k udržitelné městské mobilitě?

Podpora cyklodopravy jako klíč k udržitelné městské mobilitě?

1.2.2023

Jakým způsobem lze „udržet“ rozvoj? A proč nemohou jezdit všichni autem, když je ta svoboda? Co to je cyklodálnice a jak by mohla pomoci vyřešit dopravní problémy ve městech?

Celý článek →
REALIZACE - Analýza proveditelnosti cyklostezky Nošovice - Morávka

REALIZACE - Analýza proveditelnosti cyklostezky Nošovice - Morávka

6.1.2023

V průběhu srpna 2022 jsme měli možnost přispět k rozhodnutí Sdružení obcí povodí Morávky, zda realizovat připravenou stavbu cyklostezky napříč údolím řeky Morávky.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

CIVINET Česká a Slovenská republika
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
XTOPIX
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Informační kancelář OSN v Praze
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
Podpora cílů rozvoje
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Loxper
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top