Dotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepce

Aktualizováno

14.2.2023

V minulém roce jsme zaznamenali dramatické cenové pohyby hlavních energetických komodit, zejména pak elektrické energie a zemního plynu. Prudký růst ceny způsobilo zejména omezení dodávek ruského plynu do Evropy. Zvýšení plateb za energie se tak dotýká téměř všech obyvatel ČR.

Dotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepceDotační příležitost pro obce - zpracování energetické koncepce

Vyšší náklady na zajištění provozu budov, na vytápění či chlazení tak budou vynakládat také municipality, pro které se ceny energií staly (i přes zastropování cen vládním nařízením) ještě zásadnější výdajovou položkou v rozpočtu.

Obnovitelné zdroje energií mohou tyto výdaje velmi zásadně snížit. Snad každý zaznamenal záplavu nabídek společností, které na klíč realizují fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm, tepelná čerpadla nebo stavební práce vedoucí ke snížení úniků tepla. Zásadní nárůst poptávky zaznamenaly také společnosti zabývající se projekcí či realizací větrných elektráren, bioplynových stanic, kogeneračních jednotek i jiných centrálních zdrojů tepla.

Ovšem ne každé z výše uvedených opatření musí v dané lokalitě nutně představovat efektivně vynaloženou investici. Celá problematika je velmi komplexní a zejména obce, hospodařící s veřejnými prostředky, by měly jít příkladem všem svým občanům a postupovat systematicky. Neměly by se bez hlubší analýzy pouštět do zdánlivě nejvýhodnějších realizací.

Jako efektivní řešení se nabízí nechat si vypracovat místní energetickou koncepci.

Jedná se o dokument, který pro konkrétní obec představuje návod, jak s energiemi hospodařit, jak optimalizovat dodávku a spotřebu. Nedílnou součástí koncepce musí být tzv. zásobník konkrétních projektů, které může obec v budoucnu realizovat.

Zejména pro menší obce může vypracování místní energetické koncepce představovat významný náklad, který se pohybuje v řádech nižších stovek tisíc korun.

Naštěstí lze využít dotačního programu EFEKT III. V současné době je v běhu výzva na podávání žádostí o dotaci do výše 90 % způsobilých nákladů a maximální výše podpory pro obce do 2 000 obyvatel je 400 000 Kč, což by mělo být pro většinu obcí zcela dostačující. Příjemce dotace tak zaplatí pouze 10 % z celkových nákladů a jeho zástupci budou mít jistotu, že opatření, vedoucí k vyšší energetické soběstačnosti, budou realizovány skutečně systematicky a účelně.

SocGeoStudio v rámci dotačního fullservisu zpracuje žádost o dotaci, připraví administrativní i technické přílohy, harmonogram a rozpočet. Dále pomůžeme s přípravou podkladů pro vypsání veřejné obchodní soutěže na realizátora koncepce a její vyhodnocení. Konkrétní nabídku naleznete v galerii pod tímto článkem.

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

,

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo
video play ico

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo

20.7.2023

Speciální vydání je silnou výzvou k akci a představuje upřímné hodnocení cílů udržitelného rozvoje.

Celý článek →
REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let
video play ico

REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let

6.7.2023

Obec Občov, v blízkosti Příbrami, si dala za úkol vytvořit dokument Program rozvoje obce na období 2023-2033.

Celý článek →
REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova
video play ico

REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova

2.7.2023

Po vzoru úspěšné exkurze do Kodaně se s dvouletým covidovým odstupem uskutečnila odborná exkurze do Mnichova na téma městské mobility.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top